Meluangkan Waktu untuk Sesama

HARI MINGGU BIASA  21 Januari 2018                                                                                                         ...